แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome

ถ้ายังไม่มี Username และ Password หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน สามารถ Login ด้วยการใช้เลขประจำตัวประชาชน นักเรียน login ด้วยเลขประจำตัวนักเรียน